о сайте
Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша. (из сочинения)

Главное меню
"Быў у чысцы" Францішак Багушэвіч - Кароткі змест, галоўныя героі Отправить на e-mail
Быу у чысцы Францишак Багушэвич каротки змест галоуныя герои Быу у чысцы Францiшак Багушэвiч кароткi героi вобраз характар характарыстыка прататып матэрыял для сачынення краткое содержание образ характер характеристика прототип материал для сочинения

Селянін ідзе апоўначы крыху на падпітку дамоў. Разважае, калі было больш паноў, раней ці цяпер. Падлічыўшы старых і новых паноў, аж сумеўся:

...Ой, штосьці кепска выходзе,
Цяпер ці не болей настала паноў,
Не надта свабодна ў гэтай свабодзе.

Раптам перад ім стаў памерлы аканом. Як і пры жыцці, з бізуном, толькі надта худы. Пачаў прасіць дапамагчы яму змыць грэх, якраз гэта грэх за Мацея і яго жонку. Селянін пашкадаваў аканома ("Нацярпеўся і ён... гэтак ссох ад агню - толькі скура ды косць"). Пайшоў услед за ім у чысцец, дзе адбываюць пакуты пасля божага суда грэшнікі. Нагледзеўся там усякіх дзіваў. Мацей заўважае, што
3 мужыкоў тут не надта каб шмат,
А ўсё больш дык багатых паноў.

На зямлі адцярпеўшы, наш брат
На той свет, як па масле пайшоў.

А панам дык і трудна цярпець
Без прывычкі, дык стогнуць, аж жах!
Мацей ледзь знайшоў тое месца, "гдзе аканом Бізуньскі цярпіць", даў аканому вады і той, змыўшы ўсе грахі, знік, як пара.

Мацей не памятае, як выбраўся з чысцу. Ачнуўся ў хаце на печы, балела галава і хацелася піць. Не здарма ж пабываў у чысцы.
© 2006 Школа №BY
окно сообщений
карта сайта